Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Centra obce Středokluky – Architektonická soutěž

Důležité termíny

 

Prosinec - výstava návrhů.

Průběh

04.02. 2019 Odsouhlasení porotou soutěže.

08. 02. 2019 Potvrzení regulérnosti soutěže ČKA.

13. 02 2019 Schválení soutěže Zastupitelstvem obce.

03. 06. 2019 Zveřejněny soutěžní podmínky.

17. 06. 2019 Prohlídka soutěžního místa.

24. 06. 2019 Prohlídka soutěžního místa.

03. 07. 2019  Vloženo vysvětlení soutěžních podmínek č. 1.

30. 07. 2019  Vloženo vysvětlení soutěžních podmínek č. 2.

20. 08. 2019 Vloženo vysvětlení soutěžních podmínek č. 3

30. 09. 2019 Přijato 12 návrhů. Proběhlo formální posouzení návrhů.

30. 10. 2019 Jednání poroty.

06. 11. 2019 Schválení výsledků Zastupitelstvem obce.

07. 11. 2019 Zveřejnění výsledků.

Výsledky soutěže

Výsledky soutěže naleznete zde: https://www.stredokluky.cz/cos-vysledky

Řešení veřejných prostranství centra obce

Předmětem soutěže je zpracování architektonicky – urbanistického návrhu za účelem nalezení co
nejlepšího řešení center obce Středokluky, historického, současného a servisního centra obce.
Předmětem soutěže je také umístění a řešení obecního úřadu s doplňkovými funkcemi a řešení objektu
dobrovolných hasičů a technických služeb obce.

Řešené území veřejných prostranství soutěže je definované třemi uzlovými centry obce Středokluky (historickým, současným a servisním), ulic mezi nimi a jejich nejbližším okolím.

Pro všechny části je zásadní řešení povrchů, dopravní obsluhy, pobytové kvality, možnosti využití pro rozdílný program a výsadby.

Je vhodné pracovat s principy zelené infrastruktury.

Druh soutěže
Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová
Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicky - urbanistická
Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako kombinovaná
Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje jako jednofázová

Vyzvaní účastníci
1. ATELIER BOD ARCHITEKT, s.r.o.
2. EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
3. re:architekti studio, s.r.o.

Vyhlašovatel

Obec Středokluky
se sídlem Lidická 61, 252 68 Středokluky
IČ: 00241695
jednající starostou obce Ing. Jaroslavem Paznochtem

Sekretář soutěže
Ing. arch. Lukáš Grasse
tel.: 728 555 462
e-mail: centra.obce.stredokluky@gmail.com

Zpracovatel soutěžních podmínek

gogolák + grasse, s.r.o.
IČ: 07698232
DIČ: CZ07698232
Ing. arch. Lukáš Grasse
tel.: 728 555 462
e-mail: centra.obce.stredokluky@gmail.com

Přezkušovatel soutěžních návrhů
Mgr. Tereza Bublíková
tel.: 233 900 860
e-mail: centra.obce.stredokluky@gmail.com

Porota

Řádní členové nezávislí
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Jiří Opočenský
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Martin Frei

Náhradníci nezávislí
Ing. arch. David Hlouch

Řádní členové závislí
Ing. Jaroslav Paznocht, starosta
RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., místostarosta
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D., obecní architekt

Náhradníci závislí
Ing. Jan Petrů, zastupitel

Soutěžní podmínky a dokumentace

Kompletní soutěžní podmínky:

AS Centra obce Středokluky (ZIP)

COS_Soutěžní podmínky (PDF)

P.01_Zadání

P.01_Zadání (PDF)

P.02 Katastrální mapa v digitální podobě

Zdroj: http://services.cuzk.cz/ dne 2. 6. 2019

P.02 Katastrální mapa v digitální podobě (ZIP) - formáty DGN, DXF, SHP

P.03 Vrstevnice v digitální podobě

P.03_Vrstevnice v digitální podobě (ZIP) - formát DWG

P.04 Urbanistický 3D model

P.04_Urbanistický 3D model .skp (ZIP) - formát skp

P.05 Historické fotografie

P.05_Historické fotografie (PDF) - zdroj internet (www.stare-pohledy.cz, www.pupcsik.cz, apod.)

P.06 Letecké fotografie

Letecký snímek - západní (JPG)

Letecký snímek - východní (JPG)

P.07 Zaměření objektu Lidická 152

P.07_Zaměření objektu Lidická 152 (zip)

P.08 Zaměření objektu Kladenská 117

P.08_Zaměření objektu Kladenská 117 (zip)

P.09 Vize obce Středokluky

Vize (PDF)

P.10 Schéma soutěžních panelů

P.10_Schéma soutěžních panelů (PDF)

P.11 Mapa pozemků ve vlastnictví obce

Mapa pozemků ve vlastnictví obce (PDF)

Mapa pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje (PDF)

pozn. pozemky ve vlastnictví obce zveřejňuje také www.gobec.cz/stredokluky

P.12 Základní bilance navrhovaného řešení

P.12_Základní bilance navrhovaného řešení (XLSX)

P.13 Vzory dokumentů obálky "Autor"

P.13_příloha č. 1 (DOCX)

P.13_příloha č. 2 (DOCX)

P.13_příloha č. 3 (DPCX)

Vysvětlení soutěžních podmínek

Vysvětlení soutěžních podmínek č. 1

Vysvětlení soutěžních podmínek č. 2

Vysvětlení soutěžních podmínek č. 3

Výsledky soutěže

Výsledky soutěže naleznete zde: https://www.stredokluky.cz/cos-vysledky