VZ 2018-03B: Dopravní automobil (pro JSDH) - dodávky

publikováno 18. 4. 2019

18.4. byla vyhlášena veřejná zakázka na dodání hasičského dopravního automobilu, jehož nákup bude podpořen dotacemi MVČR a Středočeského kraje. Více níže:

2018-03 B – Zadávací dokumentace

2018-03 B – Příloha 1 – Technické podmínky

2018-03 B – Příloha 2 – Krycí list

2018-03 B – Příloha 3 – Čestné prohlášení

2018-03 B – Příloha 4 – Kupní smlouva